loga EU ten pro.jpg

Uprzejmie proszę o składanie ofert na adres BIURA. 

Szczegóły określa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ).

GRUSZCZYK KRZYSZTOF NATURA EKSPERT

 z siedzibą w Lublinie

ul. Bartosza Głowackiego 35, 20-060 Lublin

NIP 9191005609, Regon 950221501

 

BIURO

GRUSZCZYK KRZYSZTOF NATURA EKSPERT

ul. Polna 16, 21-110 Ostrów Lubelski

mob. + 48 609300403

tel. 81 8520024

e-mail: projekt@naturaexpert.pl

www.naturaexpert.pl