top of page
Logo dofinansowania .jpg

 

Przedsiębiorstwo KRZYSZTOF GRUSZCZYK NATURA EKSPERT

uzyskało dotację z Unii Europejskiej na realizację projektu

„Nowe rynki dla nowych produktów w Natura Ekspert Krzysztof Gruszczyk”.


Celem projektu jest wejście przedsiębiorstwa z nowymi produktami na rynki zagraniczne, w tym na nowy rynek zagraniczny, na którym nigdy wcześniej nie była prowadzona sprzedaż produktów, a także pozyskanie nowych kontrahentów i zwiększenie przychodów z eksportu.


W ramach projektu zostaną zrealizowane działania związane z uczestnictwem firmy w 5 imprezach wystawienniczych: Targi TSW Kielce, Targi POLAGRA Poznań, Targi AGROTRCH Kielce, Targi BIOEXPO Nadarzyn,

Targi BIOFACH Norymberga oraz koszty działań promocyjnych.


Z projektu będzie korzystało przedsiębiorstwo

KRZYSZTOF GRUSZCZYK NATURA EKSPERT wraz z pracownikami.


Rezultaty projektu: wejście przedsiębiorstwa na nowe rynki zagraniczne, nawiązanie nowych kontaktów biznesowych, pozyskanie nowych kanałów dystrybucji, co przełoży się na zwiększenie wartości sprzedaży, zwiększenie produkcji, a także poprawę pozycji firmy na rynkach.


#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie


Wartość projektu : 436 546,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 175 753,47 zł

EU.png

 

RPLU.03.07.00-06-0072/20

Wzrost konkurencyjności Natura Ekspert Krzysztof Gruszczyk w wyniku wdrożenia prac B+R

Beneficjent: GRUSZCZYK KRZYSZTOF NATURA EKSPERT

Wartość Projektu:3 514 276,05 PLN

Dofinansowanie: 1 999 994,50 PLN

B

EU.png

Opracowanie innowacyjnych biopreparatów z roślin zielarskich z przeznaczeniem do stosowania w uprawach ekologicznych i integrowanych.

 

Cel projektu: Celem projektu jest zakup usługi badawczej, polegającej na opracowaniu innowacyjnych biopreparatów zielarskich z przeznaczeniem w uprawach ekologicznych i integrowanych.

 

Planowane efekty:

 

  • Wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa nowych, wcześniej nieprodukowanych, innowacyjnych produktów.

  • Wejście na nowe rynki biopreparatów do roślin oraz pozyskanie nowych klientów. 

  • Zwiększenie konkurencyjności krajowej i międzynarodowej.

  • Budowa stabilnej pozycji rynkowej i rozpoznawalnej marki.

Beneficjent: GRUSZCZYK KRZYSZTOF NATURA EKSPERT

Wartość Projektu: 199 875.00 PLN

Dofinansowanie: 138 125.00 PLN

EU.png

RPLU.03.07.00-06-0065/19-00

 

Wdrożenie innowacji w NATURA EKSPERT Krzysztof Gruszczyk

Cel projektu: Celem głównym projektu jest wdrożenie w przedsiębiorstwie NATURA EKSPERT Krzysztof Gruszczyk opracowanej na podstawie badań własnych technologii otrzymywania wysokiej jakości produktów zielarskich przez zastosowanie specjalistycznych urządzeń utrwalająco-krojąco-separujących. 

 

Planowane efekty:

  • Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, także na rynkach zagranicznych;

  • Zwiększenie przychodów w przedsiębiorstwie;

  • Wzmocnienie potencjału kadrowego oraz technicznego;

  • Nawiązanie współpracy z jednostką naukową;

  • Pozyskanie możliwości dalszego rozwoju.

 

Beneficjent: GRUSZCZYK KRZYSZTOF NATURA EKSPERT

Wartość projektu: 2 829 000,00 PLN

Wkład EFRR: 1 610 000,00 PLN

EU.png

Archiwalne projekty:

RPLU.01.03.00-06-0026/16-01

RPLU.01.03.00-06-0026/16-05

bottom of page