Projekty Unijne

Natura Ekspert Krzysztof Gruszczyk realizuje projekt: współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

Oś Priorytetowa 1: Badania i innowacje.

Działanie 1.3. Infrastruktura badawczo rozwojowa w przedsiębiorstwach.

Tytuł projektu: Rozwój Natura Ekspert Krzysztof Gruszczyk poprzez stworzenie laboratorium badawczo-rozwojowego.

Umowa o dofinansowanie nr: RPLU.01.03.00-06-0026/16.

Nazwa Projektu:

Rozwój Natura Ekspert Krzysztof Gruszczyk poprzez stworzenie laboratorium badawczo-rozwojowego.

Nazwa Programu:

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa I. Badania i innowacje. Działanie 1.3. Infrastruktura badawczo rozwojowa w przedsiębiorstwach.

Link do tablicy informacyjnej - Wejdź

We welcome your inquiry:

Call us at +48 691 553 869

Or, leave a message if you have a question:

Natura Ekspert Krzysztof Gruszczyk

ul. Glowackiego 35

20-060 Lublin

VAT UE: PL 919-100-56-09

Natura Expert Ltd.

ul. Glowackiego 35

20-060 Lublin

VAT UE: PL 712-327-46-78

© 2019 by Natura Expert Ltd. www.naturaexpert.com

  • White Facebook Icon
  • White TripAdvisor Icon