Przetargi

loga EU ten pro.jpg

Lista postępowań przetargowych w których przedsiębiorstwo Gruszczyk Krzysztof Natura Ekspert jest stroną kupującą:

13. Dn. 04/10/2019

Zapytanie ofertowe na dostawę zestawu: Urządzenie aeroponiczne (układ uprawowy do wzrostu roślin, komputerowy system odżywiania roślin, specjalistyczne oświetlenie, system kontroli wilgotności i temperatury) wyposażenia pracowni hodowli roślin metodą aeroponiki.

Status:

Zamknięty, rozstrzygnięty.

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

"FARMER" CO ŁUKASZ KŁÓSEK
BOREK 352,
32-765 RZEZAWA
Data wpływu oferty: 15-10-2019 
Cena oferty: 148 000,00 zł netto, Czas realizacji: 21dni
Wynik oceny oferty - 100 pkt

Link - Wejdź

12. Dn. 28/09/2019

Zapytanie ofertowe na dostawę i zakup systemu oczyszczania wody (stacja zawierająca 2 układy oczyszczania o wydajności min. 600 dm3 /h). Układ 1. Układ oczyszczający wodę do klasy czystości drugiego i trzeciego stopnia czystości wg PN-EN ISO 3696:1999, wydajność min. 600 dm3/h Układ 2. Układ doczyszczający UV produkujący, ultra czystą wodę spełniającą wymogi pierwszej klasy czystości wg PN-EN ISO 3696:1999 oraz wody oczyszczonej produkcyjnej zgodnej z FP XI.

Status:

Zamknięty, rozstrzygnięty.

Informacja o wybranym wykonawcy (Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena):

SEPTICA Karol Okoń, z siedzibą w 20-832 Lublinie przy ul. Skowronkowska 20, NIP: 7122798391, Regon: 061676282 Wartość umowy netto wynosi 48 800,00 zł. Oferta została oceniona najwyżej: 100 pkt.

Link - Wejdź

11. Dn. 15/09/2019 

ZAPYTANIE OFERTOWE o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na sprzedaż urządzenia do precyzyjnego zbioru materiału roślinnego z urządzeniem (modułem) do próbko brania.

Status:

Zamknięty, rozstrzygnięty.

Informacja o wybranym wykonawcy (Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena)

AGRO FRANKOPOL TOMASZ ABRAMCZUK
WSILEW SZLACHECKI 45,
08-307 REPKI,
DATA ZŁOŻENIA OFERTY: 23-09-2019 GODZ 8.51
CENA: 390 960,00 PLN NETTO

Link - Wejdź

10. Dn. 14/09/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na sprzedaż:

Instalacji destylacji/ekstrakcji z materiału roślinnego olejków eterycznych (dostosowaną do celów laboratoryjnych) z wytwornicą pary

Status:

Zamknięty, rozstrzygnięty.

 

Informacja o wybranym wykonawcy (Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena):

Nie stwierdzono złożonych ofert w zakresie pełnym na elementy obejmujące łącznie 1-8, określone SIWZ.
Złożono oferty częściowe na elementy określone w postępowaniu, zgodne z wymogami zapytania ofertowego.
Oferta na dostawę częściową w zakresie elementów oznaczonych liczbą porządkową 1-7 włącznie i 8 SIWZ:
1. Oferta na dostawę częściową w zakresie elementów oznaczonych liczbą porządkową 1-7 włącznie w SIWZ:
CRAFTCAD RAFAŁ KOŁODZIEJCZYK, NIEMIENICE 12A, 22-300 KRASNYSTAW
Data złożenia oferty: 20-09-2019, godz 20:11
Cena oferty: 469 900,00 PLN netto+ VAT 23% , Cena brutto z VAT wynosi 577 977,00 PLN.
2. Oferta na dostawę częściową w zakresie elementów oznaczonych liczbą porządkową 8 włącznie w SIWZ:
PROMETR Sp. z o.o., 90-753 Łódź, ul. Żeligowskiego 8/10
Cena oferty: 90 100,00 PLN netto +23% VAT, Cena brutto z VAT wynosi 110 823,00 PLN.

Wartość ofert poz. 1 i 2 ceny netto kompletu urządzeń stanowi kwotę 560 000,00 PLN

Link - Wejdź

9. Dn. 25/08/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na sprzedaż:

Instalacji destylacji/ekstrakcji z materiału roślinnego olejków eterycznych (dostosowaną do celów laboratoryjnych) z wytwornicą pary

Status:

Zamknięty, nierozstrzygnięty.

Link - Wejdź

8. Dn. 29/05/2019 

ZAPYTANIE OFERTOWE o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na sprzedaż:

Instalacji destylacji/ekstrakcji z materiału roślinnego olejków eterycznych (dostosowaną do celów laboratoryjnych) z wytwornicą pary

 

Status:

Zamknięty, nierozstrzygnięty.

Link - Wejdź

7. Dn. 7/11/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę:

Systemu oczyszczania wody na potrzeby laboratoryjne (stacja oczyszczania wody zawierająca 2 układy oczyszczania: Układ 1. demineralizator produkujący wodę drugiego i trzeciego stopnia czystości wg PN-EN ISO 3696:1999,Układ 2. demineralizator doczyszczający UV produkujący ultraczystą wodę spełniającą wymogi pierwszej klasy czystości wg PN-EN ISO 3696:1999 oraz zgodną z FP X.)

 

Status:

Rozstrzygnięty. Nazwa, adres oraz data wpłynięcia oferty z ceną:

 

Danlab Danuta Katryńska, ul. Handlowa 6A, 15-399 Białystok, Data złożenia oferty: 20 listopada 13:44, 
A: 12170,00 netto, B: 1 godzina, (Otrzymana ocena oferty 100 pkt), Sytem oczyszczania marki: HYDROLAB

 

Pełna lista podmiotów biorących udział:

1. Danlab Danuta Katryńska, ul. Handlowa 6A, 15-399 Białystok, Data złożenia oferty: 20 listopada 13:44, 
A: 12170,00 netto, B: 1 godzina, (Otrzymana ocena oferty 100 pkt), Sytem oczyszczania marki: HYDROLAB
2. Agata Siwek Labopol, Polwater, A: 13508,15 netto, B: 1 godzina, (Otrzymana ocena oferty 92 pkt), Sytem oczyszczania marki: Polwater
3. Mrazet SA, Poznań. A: 12880,00 netto, B: 48 godzin, (Otrzymana ocena oferty 75,60 pkt), Sytem oczyszczania marki: Hydrolab

 

Link - Wejdź

6. Dn. 08/12/2017

ZAPYTANIA OFERTOWE o udzielenie zamówień prowadzonych zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę wyposażenia laboratorium

Zamknięty. Rozstrzygnięty. Wybrano oferty:
Postępowanie nr 1:

Dostawa wyposażenia, mebli do pracowni laboratorium badawczo rozwojowego – 4 komplety:

"Meble-Black Red White Sp. z o.o., ul Krzeszowska 61, 23-400 Biłgoraj" SM Lublin

Łączna wartość oferty wynosi: 44 783,00 zł brutto
 

Postępowanie nr 2:

Wyparka laboratoryjna próżniowa obrotowa

"IKA POL, Wojciech Byrski, 

ul. Przy Bażantarni 4/6, 02-793 Warszawa"

Łączna wartość oferty wynosi: 38 093,10 zł brutto

Link - Wejdź

5. Dn. 04/11/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności na sprzedaż:
1) Chromatografu gazowego z detektorem FID wyposażonego w przystawkę do analizy fazy nadpowierzchniowej („headspace”) oraz autosampler do próbek ciekłych 
2) Spektrofotometra dwuwiązkowego z pulpitem sterowniczym, wraz z oprogramowaniem wewnętrznym oraz oprogramowaniem komputerowym 
3) Gradientowy system HPLC-DAD, wysokosprawny chromatograf cieczowy z detektorem DAD

Zamknięty. Rozstrzygnięty. Wybrano ofertę firmy:
"SHIM-POL A. M. Borzymowski"
E. Borzymowska-Reszka A. Reszka Spółka Jawna
ul. Lubomirskiego 5
05-080 Izabelin
Łączna wartość oferty wynosi: 535 763,40 zł brutto.
Oferta wpłynęła w dniu 30 listopada 2017.

Link -  Wejdź

4. Dn 14/03/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na sprzedaż urządzenie mechaniczne do przygotowywania próbek z selekcją na poszczególne frakcje materiału roślinnego tj. kwaty, liście, ziele, nasion.

 

Status:

Zamknięty. Rozstrzygnięty. Wybrano ofertę firmy: 
HERBAS, Starogracki Marof 70, 33405 Pitomaca, Croatia
Data wpływu oferty: 21-03-2017 na adres: projekt@naturaexpert.pl
Cena Całkowita: 30 190.00 Euro

Link - Wejdź

3. Dn 03/03/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na sprzedaż urządzenia do precyzyjnego zbioru materiału roślinnego z urządzeniem do próbobrania.

Status:

Zamknięty. Nierozstrzygnięty. Umowa nie doszła do skutku, z datą 15.09.2017. Postępowanie zostanie ponowione.

Link - Wejdź

2. Dn. 11/02/2017

Postępowanie przetargowe nr 2 - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu budynku laboratorium badawczo-rozwojowego, parterowego, bez podpiwniczenia, do prowadzenia badań w zakresie innowacyjnej hodowli roślin, z zewnętrznymi i wewnętrznymi instalacjami: wod-kan., c.o., wentylacji mechanicznej, elektrycznej i fotowoltaicznej: kat. IX, wg. indywidualnego projektu budowlanego, na działce gruntu nr ewidencyjny 755/3, położonej w m. Ostrów Lubelski-Rolny (obręb ewidencyjny 060810_4.0002 Ostrów Lubelski-Rolny, jedn. Ewidencyjna 060810_4m. Ostrów Lubelski), zatwierdzony prawomocnym pozwoleniem na budowę nr 508/2016 – 3 zadania.

 

Status:

Zamknięty, Nierozstrzygnięty - brak ofert spełniających kryteria 
Ogłoszenie: Wejdź

Link - Wejdź

1. Dn. 20/01/2017

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu budynku laboratorium badawczo-rozwojowego, parterowego, bez podpiwniczenia, do prowadzenia badań w zakresie innowacyjnej hodowli roślin, z zewnętrznymi i wewnętrznymi instalacjami: wod-kan., c.o., wentylacji mechanicznej, elektrycznej i fotowoltaicznej: kat. IX, wg. indywidualnego projektu budowlanego, na działce gruntu nr ewidencyjny 755/3, położonej w m. Ostrów Lubelski-Rolny (obręb ewidencyjny 060810_4.0002 Ostrów Lubelski-Rolny, jedn. Ewidencyjna 060810_4m. Ostrów Lubelski), zatwierdzony prawomocnym pozwoleniem na budowę nr 508/2016 – 3 zadania.

Status:

Nierozstrzygnięty - brak ofert spełniających kryteria
Ogłoszenie: Wejdź

Link - Wejdź