top of page
EU.png

 

RPLU.03.07.00-06-0072/20

Wzrost konkurencyjności Natura Ekspert Krzysztof Gruszczyk w wyniku wdrożenia prac B+R

Beneficjent: GRUSZCZYK KRZYSZTOF NATURA EKSPERT

Wartość Projektu:3 514 276,05 PLN

Dofinansowanie: 1 999 994,50 PLN

B

EU.png

Opracowanie innowacyjnych biopreparatów z roślin zielarskich z przeznaczeniem do stosowania w uprawach ekologicznych i integrowanych.

 

Cel projektu: Celem projektu jest zakup usługi badawczej, polegającej na opracowaniu innowacyjnych biopreparatów zielarskich z przeznaczeniem w uprawach ekologicznych i integrowanych.

 

Planowane efekty:

 

  • Wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa nowych, wcześniej nieprodukowanych, innowacyjnych produktów.

  • Wejście na nowe rynki biopreparatów do roślin oraz pozyskanie nowych klientów. 

  • Zwiększenie konkurencyjności krajowej i międzynarodowej.

  • Budowa stabilnej pozycji rynkowej i rozpoznawalnej marki.

Beneficjent: GRUSZCZYK KRZYSZTOF NATURA EKSPERT

Wartość Projektu: 199 875.00 PLN

Dofinansowanie: 138 125.00 PLN

EU.png

RPLU.03.07.00-06-0065/19-00

 

Wdrożenie innowacji w NATURA EKSPERT Krzysztof Gruszczyk

Cel projektu: Celem głównym projektu jest wdrożenie w przedsiębiorstwie NATURA EKSPERT Krzysztof Gruszczyk opracowanej na podstawie badań własnych technologii otrzymywania wysokiej jakości produktów zielarskich przez zastosowanie specjalistycznych urządzeń utrwalająco-krojąco-separujących. 

 

Planowane efekty:

  • Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, także na rynkach zagranicznych;

  • Zwiększenie przychodów w przedsiębiorstwie;

  • Wzmocnienie potencjału kadrowego oraz technicznego;

  • Nawiązanie współpracy z jednostką naukową;

  • Pozyskanie możliwości dalszego rozwoju.

 

Beneficjent: GRUSZCZYK KRZYSZTOF NATURA EKSPERT

Wartość projektu: 2 829 000,00 PLN

Wkład EFRR: 1 610 000,00 PLN

EU.png

Archiwalne projekty:

RPLU.01.03.00-06-0026/16-01

RPLU.01.03.00-06-0026/16-05

bottom of page