Budowa laboratorium badawczo-rozwojowego

GRUSZCZYK KRZYSZTOF NATURA EKSPERT

ul. Bartosza Głowackiego 35, 

20-060 Lublin, 

NIP: 9191005609, REGON: 950221501

 

Biuro:

GRUSZCZYK KRZYSZTOF NATURA EKSPERT 

ul. Polna 16

21-110 Ostrów Lubelski,

NIP: 9191005609, REGON: 950221501

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu budynku laboratorium badawczo-rozwojowego do prowadzenia badań w zakresie innowacyjnej hodowli roślin, parterowego, bez podpiwniczenia, z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami: wod-kan., c.o., wentylacji mechanicznej, elektrycznej i fotowoltaicznej: kat. IX, wg indywidualnego projektu budowlanego, na działce gruntu nr ewidencyjny 755/3, położonej w m. Ostrów Lubelski-Rolny (obręb ewidencyjny 060810_4.0002 Ostrów Lubelski-Rolny, jedn. Ewidencyjna 060810_4m. Ostrów Lubelski), ul. Polna 16, 21-110 Ostrów Lubelski, woj. Lubelskie. – 3 zadania

GRUSZCZYK KRZYSZTOF NATURA EKSPERT zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu budynku laboratorium badawczo- rozwojowego do prowadzenia badań w zakresie innowacyjnej hodowli roślin, z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami: wod-kan., c.o., wentylacji mechanicznej, elektrycznej, odgromowej i fotowoltaicznej

Wykonawca może złożyć ofertę częściową na jedno, kilka lub wszystkie poniżej wymienione części postępowania:

Zadanie nr 1 - Architektura i konstrukcja obejmujące prace z zakresu /Roboty budowlane obejmujące teren- zagospodarowanie, fundamenty, konstrukcja stalowa, obudowa ścian, ściany nad ziemia, dach,  stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa, podłoża i posadzki, ściany działowe i stropy, tynki i okładziny ceramiczne, stolarka wewnętrzna,

 

Zadanie nr 2 - Instalacje elektryczne, odgromowe, fotowoltaiczna 39.52 kWp,

 

Zadanie nr 3 - Prace instalacyjne obejmujące: instalacja wod-kan, instalacja wody zimnej i ciepłej, instalacja C.O., instalacja wentylacji mechanicznej.

SIWZ – WEJDŹ

WZÓR KONTRAKTU - WEJDŹ 

FORMULARZ OFERTOWY - WEJDŹ

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH - WEJDŹ

WYKAZ OSÓB - WEJDŹ

WZÓR OŚWIADCZENIA OFERENTA – WEJDŹ

WIZUALIZACJA OBIEKTU - WEJDŹ

PROJEKT BUDOWLANY - PEŁNA DOKUMENTACJA - WEJDŹ

 

Uzupełnienia i wyjaśnienia w poprzednim nierozstrzygniętym postępowaniu przetargowym:

UZUPEŁNIENIA I WYJAŚNIENIA - WEJDŹ

ZAŁĄCZNIK NR 4 - WEJDŹ

PROJEKT BUDOWLANY - PEŁNA DOKUMENTACJA - WEJDŹ

 

Status: Zamknięty, nierozstrzygnięty - brak ofert spełniających kryteria

OGŁOSZENIA - WEJDŹ